Dariusz Wieczorek
p.o. Prezesa Zarządu Energa Obrót SA

p.o. Prezesa Zarządu Energa Obrót SA, Pan Dariusz Wieczorek - wewnętrznie nadzoruje i koordynuje działania, czynności i decyzje podejmowane w obszarach, które w strukturze organizacyjnej Spółki przyporządkowane są następującym wyodrębnionym jednostkom organizacyjnym:

•    Departament Informacji Zarządczej,
•    Departament Finansów,
•    Biuro Bezpieczeństwa,
•    Biuro Zarządzania Regulacyjnego
      i Compliance,
•    Biuro Zarządzania Ryzykiem.

więcej →

 

Paweł Nowak
Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu, Pan Paweł Nowak 
- wewnętrznie nadzoruje i koordynuje działania, czynności i decyzje podejmowane w obszarach, które w strukturze organizacyjnej Spółki przyporządkowane są następującym wyodrębnionym jednostkom organizacyjnym:

•    Pion Sprzedaży,
•    Departament Marketingu i Produktów,
•    Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
•    Biuro Kontroli Wewnętrznej,
•    BHP.

 

więcej →

 

Tomasz Przybek
Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu, Pan Tomasz Przybek
- wewnętrznie nadzoruje i koordynuje działania, czynności i decyzje podejmowane w obszarach, które w strukturze organizacyjnej Spółki przyporządkowane są następującym wyodrębnionym jednostkom organizacyjnym:

•    Pion Operacji,
•    Departament Organizacyjno-Prawny,
•    Departament Rozwoju,
•    Departament Zarządzania Portfelem.

 

więcej →

 

Zarząd Spółki