Średnie zużycie paliwa gazowego wysokometanowego w roku 2022

Informacja została przygotowana na podstawie materiałów własnych Spółki ENERGA-OBRÓT SA.