Olgierd Świerzewski
Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu, Pan Olgierd Świerzewski wewnętrznie nadzoruje i koordynuje działania, czynności oraz decyzje podejmowane w obszarach, które w strukturze organizacyjnej Spółki przyporządkowane są następującym wyodrębnionym jednostkom organizacyjnym:

•  Departament Organizacyjno-Prawny,
•  Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
•  Biuro Bezpieczeństwa,
•  Biuro Kontroli Wewnętrznej,
•  Biuro Zarządzania Regulacyjnego i Compliance,
•  Biuro Zarządzania Ryzykiem,
•  BHP.


więcej →

 

Tomasz Przybek
Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu, Pan Tomasz Przybek wewnętrznie nadzoruje i koordynuje działania, czynności oraz decyzje podejmowane w obszarach, które w strukturze organizacyjnej Spółki przyporządkowane są następującym wyodrębnionym jednostkom organizacyjnym:

•    Pion Sprzedaży,
•    Pion Operacji,
•    Departament Finansów,
•    Departament Informacji Zarządczej,
•    Departament Rozwoju,
•    Departament Marketingu i Produktów,
•    Departament Zarządzania Portfelem.

więcej →

 

Zarząd Spółki