Średnie zużycie paliwa gazowego wysokometanowego w roku 2023

Informacja została przygotowana na podstawie materiałów własnych Spółki ENERGA-OBRÓT SA.