Czym jest gwarancja pochodzenia

Gwarancja pochodzenia to jeden z instrumentów potwierdzający, że energia elektryczna z której korzystasz została wytworzona
z odnawialnych źródeł energii tj. z wiatru, wody, słońca lub źródeł geotermalnych. Wydawana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.). Szczegółowe przepisy regulujące gwarancje pochodzenia zawarte zostały w rozdziale 5 ustawy.

Certyfikat jest wydawany w formie papierowej przez Towarową Giełdę Energii (TGE).

  • Gwarancja pochodzenia energii to jeden z elementów polityki środowiskowej Unii Europejskiej.
  • Gwarancja pochodzenia jest łatwym w pozyskaniu narzędziem dającym możliwość wyboru źródła energii elektrycznej.

Kto może nabyć gwarancję pochodzenia

Gwarancję pochodzenia może zakupić każda firma, która chce wzmocnić swój ekologiczny wizerunek. 

  • Ustawa  z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii nie określa podmiotów, które zostały zobligowane do zakupu gwarancji pochodzenia. Każdy przedsiębiorca, który chce wykazać, że energia elektryczna, którą zużywa pochodzi z odnawialnych źródeł energii, może kupić gwarancję pochodzenia.

    Poprzez zakup gwarancji pochodzenia w prosty sposób można wpłynąć na zmniejszenie śladu węglowego, a co za tym idzie mieć istotny wpływ na środowisko naturalne niezależnie od skali i przedmiotu swojej działalności. 

Jak to działa

Pozyskanie certyfikatu krok po kroku
1

Kontakt

  • Wypełnij formularz lub skontaktuj się ze swoim doradcą biznesowym.

2

Oferta

  • Indywidualnie przygotowana oferta zostanie przedstawiona Tobie przez naszego doradcę.

3

Realizacja

  • Przygotowanie dokumentów oraz zakup gwarancji pochodzenia.
  • Rozliczenie transakcji i wystawienie Tobie faktury.
  • Przekazanie certyfikatu.

Certyfikat zakupu 100% ekologicznej energii elektrycznejGwarancja pochodzenia jest oznaczona indywidualnym numerem i zawiera informację o źródle oraz wielkości wytworzonej energii elektrycznej z dokładnością do 1 MWh. Każda z indywidualnie przygotowanych ofert, uwzględnia technologię wytwarzania z odnawialnych źródeł energii.

Proces nabycia gwarancji pochodzenia jest w całości koordynowany przez Energa - Obrót S.A. 
Klient otrzymuje certyfikat wystawiony przez TGE wraz z dokumentem potwierdzającym, iż określona ilość nabytej przez niego energii elektrycznej została wytworzona z odnawialnych źródłach energii.

Dlaczego warto kupić gwarancję pochodzenia

Gwarancja pochodzenia energii poza wizerunkiem firmy, jako działającej w zgodzie z środowiskiem naturalnym, może mieć bezpośredni wpływ na odbiór oferowanych usług czy produktów. Klienci coraz częściej świadomie wybierają produkty, do wytworzenia których firmy wykorzystały ekologiczną energię.
Icon

Zasady zrównoważonego rozwoju

Icon

Gwarancja pochodzenia

Icon

Pozytywny wizerunek Twojej firmy

Dokumenty do pobrania

Ulotka reklamowa produktu Gwarancja pochodzenia - EKO oferta

Wzór certyfikatu świadectwa pochodzenia - wersja polska

Wzór certyfikatu świadectwa pochodzenia - wersja angielska