Kredyt ekologiczny
dla biznesu

Co to jest kredyt ekologiczny

Kredyt ekologiczny to dotacja dla przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małe i średnie) oraz small mid-caps i mid-caps, które chcą zmodernizować posiadaną infrastrukturę w postaci budynków, maszyn, urządzeń etc. Efektem takiej modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej[1] w zmodernizowanym obszarze przynajmniej o 30% w porównaniu do bieżącego zużycia.

Kredyt ekologiczny jest finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027 i jest udzielany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

  • Ogłoszenie naboru wniosków na 2024 rok nastąpi 28 marca 2024 r.[2]
  • Nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 25 kwietnia do 25 lipca 2024 r.[2] 

 

Korzyści

Icon

Icon

Icon

Działania modernizacyjne to między innymi

Icon

Icon

Icon

Icon

Icon

Icon

Kredyt Ekologiczny może być przeznaczony na przedsięwzięcia związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

 

Jakie wymogi należy spełnić

Zakres projektu finansowanego przez kredyt ekologiczny określany jest na podstawie sporządzonego dokumentu audytu. Jeśli skorzystasz z naszej oferty – przeprowadzimy taki audyt w Twoim przedsiębiorstwie. Jeżeli audyt wykaże, że jest zasadna termomodernizacja budynku, wymiana maszyn i urządzeń na bardziej efektywne energetycznie lub zakup instalacji OZE wytwarzających energię wyłącznie na potrzeby wnioskodawcy, należy przygotowywać wniosek zgodnie z dokumentacją konkursową. Niezależnie od zakresu projektu obowiązkowe jest spełnienie wymogu minimum 30% oszczędności energii pierwotnej[1] w wyniku realizacji projektu.

Poziom możliwego do uzyskania dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa (czyli posiadania odpowiedniego statusu, tj. mikroprzedsiębiorstwa, małego, średniego, small mid-cap lub mid-cap). Zgodnie z „Mapą pomocy regionalnej” poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw small mid–cap lub mid–cap określonych jako „duże” przedsiębiorstwa jest w ujęciu procentowym tożsame. 

Jakie dokumenty są potrzebne
do złożenia wniosku

Wnioskodawca może przedłożyć dokument audytu składający się z dwóch rodzajów: audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz audytu efektywności energetycznej - przy czym audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest obligatoryjny. 

Nie masz jeszcze audytu?
Sprawdź naszą ofertę

Sprawdź
Sprawdź

Zaufaj naszym ekspertom i wypełnij formularz kontaktowy

Nasz doradca techniczny przeanalizuje zużycie energii w Twoim przedsiębiorstwie i przedstawi szczegółową ofertę na analizę i realizację audytu

Dlaczego fachowcy z Energi?

Icon

Icon

Icon

[1] suma energii zawartej w pierwotnych nośnikach energii

[2] https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/nabory-wnioskow/