Potrzebujesz szybkiej odpowiedzi?
Spróbuj wyszukiwarki

Coś poszło nie tak, daj nam znać!

Swoją sprawę możesz zgłosić do nas na kilka sposobów:

> Informacje na temat reklamacji dotyczących płatności i doładowań Pre-Paid

> Informacje na temat reklamacji dotyczących usługi Płatności Online

W jakim terminie rozpatrzymy Twoją sprawę

  • Twoją reklamację rozpatrzymy i udzielimy na nią odpowiedzi do 14 dni od momentu, gdy ją otrzymamy.
  • Twój wniosek lub Twoją reklamację w sprawie zasad rozliczeń rozpatrzymy i udzielimy na nie odpowiedzi do 14 dni od momentu, gdy je otrzymamy.  
  • Każdą sprawę inną niż w powyższych punktach, rozpatrzymy do 30 dni od momentu, gdy ją otrzymamy, chyba że prawo, taryfa dystrybutora, IRiESD lub RODO przewidują inny termin. 
  • Spory, które są związane z umową, będzie rozstrzygać właściwy sąd powszechny, Prezes URE lub Koordynator – zgodnie z kompetencjami.
  • Mamy obowiązek udzielać Ci informacji o zasadach rozliczeń oraz o aktualnej naszej taryfie, cenniku standardowym, naszej ofercie i taryfie dystrybutora.
  • Faktury będziemy wystawiać zgodnie z naszą taryfą, cennikiem standardowym lub naszą ofertą i taryfą dystrybutora.

Jakich informacji potrzebujemy

Kiedy zgłaszasz sprawę podaj nam chociaż jedną z poniższych danych:

  • numer klienta, który znajdziesz na pierwszej stronie faktury,
  • numer faktury,
  • numer lub adres PPE,
  • numer umowy.

Dodatkowo, aby Cię zidentyfikować, możemy poprosić o Twój numer PESEL.

 

O czym jeszcze warto wiedzieć

Jeśli uznasz, że nasza odpowiedź nie jest dla Ciebie wystarczająca, możesz skontaktować się z rzecznikiem klienta. To instytucja, która zajmuje się skomplikowanymi i wielowątkowymi sprawami.

 

Skontaktuj się

Twoje sprawy, może również rozstrzygać właściwy sąd powszechny, Prezes URE lub Koordynator – zgodnie z kompetencjami.