Struktura paliw w 2023 roku i innych nośników energii pierwotnej

zużytej do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez ENERGA-OBRÓT SA w 2023 roku oraz ich wpływ na środowisko

Podstawa prawna

Zgodnie z § 44 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r., (Dz.U. 2023 poz. 819).

*Struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej opracowana została w oparciu o informacje otrzymane od kontrahentów Energa-Obrót SA oraz o dane statystyczne publikowane przez Agencję Rynku Energii SA.

Informacja o wpływie wytwarzania energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez ENERGA-OBRÓT SA w roku 2023

Dane o wielkościach emisji zanieczyszczeń w odniesieniu do wytworzenia energii elektrycznej zakupionej w 2023 roku na giełdach energii opracowane zostały na podstawie danych Agencji Rynku Energii SA oraz uzyskanych od Kontrahentów.