Najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda przygotowanie oferty i montaż instalacji?

Na czym polega wizja lokalna?

Jak wygląda montaż instalacji?

Na czym polega próba i odbiór instalacji

Kto może zostać prosumentem?

Podmiot, który jednocześnie konsumuje oraz wytwarza prąd na swoje potrzeby w mikroinstalacji, a jego przeważającą działalnością gospodarczą nie stanowi wytwarzanie energii elektrycznej. Rozliczanie prosumentów odbywa się wyłącznie na podstawie umowy kompleksowej.

Jakie warunki należy spełnić, aby stać się prosumentem?

Czym jest mikroinstalacja ?

Czym spowodowany jest wzrost napięcia w miejscu podłączenia mikroinstalacji?

Czy mogę być prosumentem energii odnawialnej, jeżeli nie posiadam umowy kompleksowej z Energa-Obrót?

Mam już mikroinstalację i chcę zostać prosumentem

Icon

Zgłoś się do dystrybutora

Icon

Otrzymasz od nas potwierdzenie

Mam założoną fotowoltaikę i licznik dwukierunkowy czy muszę coś zmieniać w swojej umowie kompleksowej?
Czy muszę podpisać nową umowę?

Co powinienem zrobić gdy mam już zainstalowany licznik dwukierunkowy?

Czy mogę zostać prosumentem gdy mam licznik przedpłatowy?

Czy jak zostanę prosumentem będę mógł korzystać z usługi Rozliczenia Rzeczywiste?

Czy jedna osoba może być właścicielem tylko jednej mikroinstalacji?

Kto ponosi koszty związane z przyłączeniem mikroinstalacji do sieci?

Czy prosumenci mogą skorzystać z elektronicznego Biura Obsługi Klienta lub z usługi eFaktura?

Dokumenty do pobrania

Umowa na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej dla konsumenta

Umowa na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - w tym dla spółki cywilnej

Umowa na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej dla przedsiębiorców podlegających wpisowi do KRS

Protokół zdawczo-odbiorczy dla prosumenta

Regulamin naszej promocji Smart PV obowiązujący od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku

Regulamin naszej promocji Vitay w Enerdze obowiązujący od 11 kwietnia 2023 roku do 31 grudnia 2024 roku

Pokaż więcej

Dokumenty oferty Ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej w PZU SA

Regulamin naszej oferty Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej obowiązujący od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku

Warunki grupowego ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych i przerwy w ich działaniu dla klientów Energa Obrót SA

Informacja administracyjna danych osobowych dla Klienta PZU SA