Fotowoltaika dla Wytwórców

Kim jest wytwórca energii elektrycznej z OZE ?

Jest to podmiot wytwarzający energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, niebędący prosumentem, który nadwyżki produkowanej i wprowadzanej do sieci energii elektrycznej sprzedaje w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Usługa dystrybucji energii świadczona jest na podstawie zawartej, odrębnej umowy dystrybucji z właściwym Operatorem Sieci Dystrybucyjnej [1].

W przeciwieństwie do prosumenta, wytwórca nie może posiadać na danym punkcie umowy kompleksowej. Ta forma umowy jest zastrzeżona dla prosumenta energii odnawialnej. Wytwórca powinien podpisać umowę sprzedaży energii elektrycznej [2]. 

Wytwórców można podzielić w zależności od źródła wytwórczego na odbiorców w mikroinstalacji, wytwórców w małej instalacji oraz wytworców w dużej instalacji.

[1] Prawo przedsiębiorców
[2] art. 5 ustawy – Prawo energetyczne

Zachęcamy do współpracy

Zyskaj bezpieczeństwo, niezawodność i pewnego partnera na lata. Inwestycja w fotowoltaikę pozwala nie tylko na generowanie oszczędności, ale coraz częściej stanowi element wizerunku innowacyjnego i ekologicznego przedsiębiorstwa. 

Farmy fotowoltaiczne zrealizowane w Grupie Energa

Skorzystaj z fachowego doradztwa

Oferta dla wytwórców o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 1 MW


Skontaktuj się z naszymi doradcami, aby dowiedzieć się więcej i omówić szczegóły

FAQ

Kim jest odbiorca w mikroinstalacji?

Kim jest wytwórca w małej instalacji

Kim jest wytwórca w dużej instalacji