Wróć do listy

Premia prądowa 125, 34 zł. Sprawdź, z jakich kanałów kontaktu możesz skorzystać.

Premia prądowa 125, 34 zł. Sprawdź, z jakich kanałów kontaktu możesz skorzystać.

🏡 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 9 września 2023 roku przynosi nowe korzyści dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w Polsce. Z premii skorzystają także klienci Energi Obrotu.

Wszystkim klientom, którzy są odbiorcami w gospodarstwach domowych i spełnią warunki wskazane w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska [1],
jednorazowo obniżymy rachunek za prąd w kwocie równej 12% iloczynu 
średniej ceny energii elektrycznej opublikowanej przez Prezesa URE na 2022 r. i 
wynikającej z taryf sprzedawców z urzędu, dla taryfy G1x oraz wolumenu 
energii wynoszącego 2523 kWh. 

Dla klientów Energi Obrotu będzie to kwota 125,34 zł.

Premiowane będzie m.in.: oszczędzanie energii elektrycznej, wyrażenie zgody 
na otrzymywanie komunikacji marketingowej, otrzymywanie faktur VAT w 
formie elektronicznej, czy bycie prosumentem. Premię naliczymy 
automatycznie klientom, którzy mają grupę taryfową G1x, zużywają energię
elektryczną na potrzeby gospodarstwa domowego oraz spełnią przynajmniej 
jeden z warunków wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i 
Środowiska [1].

 

Aby uzyskać obniżkę, którą naliczymy Ci najpóźniej w ostatnim rozliczeniu za 2023 rok, wystarczy, że spełnisz jeden z poniższych warunków:

 1. w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy między 1 stycznia 2023 r. a 30 września 2023 r. zmniejszyłeś zużycie energii elektrycznej w PPE do poziomu poniżej 95% w odniesieniu do tych samych trzech następujących po sobie miesięcy między dniem 1 stycznia 2022 r. a 30 września 2022 r. lub
 2. zweryfikujesz i potwierdzisz poprawność swoich danych lub
 3. wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas korespondencji, w szczególności faktur VAT, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub w dedykowanym do obsługi serwisie ENERGA24 lub
 4. wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji dotyczących naszych produktów i usług lub
 5. jesteś prosumentem energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub
 6. złożyłeś oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy [2]szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Tarcza Solidarnościowa) np. o posiadaniu Karty Dużej Rodziny, posiadającego lub zamieszkującego z osobą z niepełnosprawnością, prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej.
   

 Nie musisz składać dodatkowych oświadczeń ani kontaktować się z nami, jeśli na dzień wejścia w życie rozporządzenia [1] (tj. 19 września 2023 r.) dla danego punktu poboru energii:

 • jesteś prosumentem lub
 • wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez nas lub
 • masz aktywną eFakturę lub
 • złożyłeś oświadczenie w ramach Tarczy Solidarnościowej [2].

Jeśli nie spełniasz przynajmniej jednego z ww. warunków, a chcesz skorzystać z jednorazowej obniżki rachunku – masz czas na spełnienie choćby jednego z warunków: 2, 3 i 4 do 15 grudnia 2023 r. oraz 5 i 6 do 31 grudnia 2023 r.


Uwaga, udostępniliśmy Ci specjalny numer infolinii 555 555 512 [3]. Tu masz możliwość, aby spełnić jeden z warunków koniecznych do uzyskania jednorazowej obniżki rachunku za prąd.

 

Specjalny numer infolinii będzie dostępny
do 15 grudnia 2023 roku.
 

Jeśli zadzwonisz na ten numer infolinii będziesz mógł potwierdzić swoje dane kontaktowe z faktury lub je zaktualizować. 

 

Sprawdź, jak możesz spełnić powyżej wskazane warunki nr 2, 3 i 4 Rozporządzenia [1].

Warunek   
Potwierdzenie poprawności swoich danych lub ich aktualizacja:

 • zadzwoń na specjalny numer infolinii 555 555 512 [3], potwierdź swoje dane bez kontaktu z konsultantem. Usługa dostępna jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu;
 • zadzwoń na specjalny numer infolinii 555 555 512 [3], zaktualizuj swoje dane podczas rozmowy z konsultantem. Usługa dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00;
 • zadzwoń na standardowy numer infolinii 555 555 555 [3], tu również możesz zaktualizować i potwierdzić swoje dane podczas rozmowy z konsultantem. Usługa dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00;
 • napisz do nas za pośrednictwem chatu, który znajdziesz na naszej stronie www.energa.pl. Usługa dostępna jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00;
 • napisz do nas na adres: ENERGA-OBRÓT SA, al. Grunwaldzka 472,
  80-309 
  Gdańsk;
 • odwiedź najbliższy salon sprzedaży ENERGA-OBRÓT.
   

Warunek 
Wyrażenie zgody na otrzymywanie od nas korespondencji, w szczególności
faktur VAT, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną lub za pośrednictwem dedykowanego do obsługi serwisu
ENERGA24:

 • zadzwoń na nasz numer infolinii 555 555 555 [3], aktywuj eFakturę poprzez wyrażenie odpowiedniej zgody podczas rozmowy z konsultantem. Usługa dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00;
 • aktywuj eFakturę w serwisie ENERGA24;
 • napisz do nas za pośrednictwem chatu, który znajdziesz na naszej stronie www.energa.pl. Usługa dostępna jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00;
 • napisz do nas na adres: ENERGA-OBRÓT SA, al. Grunwaldzka 472,
  80-309 
  Gdańsk;
 • odwiedź najbliższy salon sprzedaży ENERGA-OBRÓT.
   

Warunek 
Wyrażenie zgody na otrzymywanie od nas informacji dotyczących
naszych produktów i usług:

 • zadzwoń na nasz numer infolinii 555 555 555 [3] i wyraź odpowiednie zgody podczas rozmowy z konsultantem. Usługa dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00;
 • napisz do nas za pośrednictwem chatu, który znajdziesz na naszej stronie www.energa.pl. Usługa dostępna jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00;
 • napisz do nas na adres: ENERGA-OBRÓT SA, al. Grunwaldzka 472,
  80-309 
  Gdańsk;
 • odwiedź najbliższy salon sprzedaży ENERGA-OBRÓT.
   

  Pamiętaj! Masz czas na spełnienie choćby jednego z warunków
  tj. 2, 3 i 4 do 15 grudnia 2023 roku
   


  [1] Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. 2023 poz. 1847).
  [2] Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1704).
  [3] Koszt połączenia wg stawek Twojego operatora.

 


Zużycie papieru możesz ograniczyć, gdy zrezygujesz z papierowych faktur,
a my zastąpimy je eFakturą. 
To nie tylko troska o środowisko – przy każdej wyprodukowanej tonie papieru znika kilkanaście drzew, ale także oszczędność dla klienta.